Luxury close to nature

Wina ekologiczne

25 of April 2022

Wraz z zainteresowaniem zdrową żywnością rośnie zainteresowanie winami pochodzącymi z czystych upraw i bez chemicznych dodatków. Zatem, co to są wina ekologiczne?

Wina ekologiczne

Są to wina, które pochodzą z winnic, w których winorośl jest uprawiana tradycyjnymi metodami, z zachowaniem ekologicznych reguł. Wspólnym mianownikiem dla takich win jest dbałość winiarzy o środowisko naturalne i ograniczenie sztucznych dodatków zarówno w uprawie winorośli, jak i produkcji wina. By wino można było oznaczyć na butelce jako ekologiczne, winnica musi również posiadać stosowny certyfikat od organizacji godnej zaufania, potwierdzającej spełnienie wymogów uprawy ekologicznej. Wśród win ekologicznych rozróżnia się rodzaje: naturalne, organiczne i biodynamiczne. Odrębną grupę stanowią wina pochodzące z upraw zrównoważonych. Czym się charakteryzują poszczególne rodzaje?

Wina naturalne powstają w małych winnicach, nastawionych na uprawę lokalnych szczepów winorośli, bez wpływania na uprawę oraz na proces tworzenia się wina. Z założenia wina takie są wytwarzane siłami natury, spontanicznie, przy jak najmniejszej, niezbędnej ingerencji człowieka.

Wina organiczne pochodzą z winorośli uprawianych w sposób organiczny. Oznacza to, że w winnicy, poza wyjątkami, nie można stosować sztucznych nawozów i środków ochrony roślin. Stosuje się za to tradycyjne i nowoczesne metody uprawy, jak płodozmian, pozostawianie dzikich roślin między rzędami winorośli czy używanie wrogów naturalnych do zwalczania szkodników.

Wina biodynamiczne pochodzą z winnic prowadzonych w sposób ekologiczny, ale według zasad biodynamiki – opierającej się na kalendarzu księżycowym, stosującej naturalne nawozy (kompost), homeopatyczne środki ochrony roślin. Ich oznaczenie, jako biodynamiczne, jest możliwe po otrzymaniu certyfikatu zarówno dotyczącego uprawy winorośli, jak i wytwarzania wina.

Wina z upraw zrównoważonych. Celem upraw prowadzonych w sposób zrównoważony jest nie tylko czerpanie maksimum zysków z produkcji, ale także jednoczesne zadbanie o środowisko naturalne, poprawiając ekosystem, jak i wpieranie bioróżnorodności czy zredukowanie śladu węglowego (zmniejszenie emisji CO2). W tego typu produkcji są kontrolowane nie tylko zabiegi przeprowadzane w winnicy i przy produkcji wina, ale również związane z etykietowaniem, pakowaniem czy transportem. Wina z tego rodzaju upraw posiadają odrębny certyfikat.

W Hotelach SPA Dr Irena Eris można degustować wybrane wina ekologiczne.

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by Hotele SPA Dr Irena Eris sp. z o.o., Merliniego 5/3, 02-511, Warszawa . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved