n

The experienced professionals of Dr Irena Eris Skin Care Institute will recommend the best care products and methods for you.

Contact our expert – we will answer all your questions.

Spa form

* required fields

Administratorem danych osobowych jest Hotel SPA Dr Irena Eris Polanica Zdrój sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dębowa 19b, 57-320 Polanica Zdrój. Podane dane kontaktowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Państwa pytania. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom, działającym w ramach Grupy Dr Irena Eris.

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings.

OK, close